Release Vue 3

30 juli 2020 om 12:00 by ParTech Media - Post a comment

Release Vue 3.0

Veel gebruikers lopen al een langere tijd met de vraag wanneer Vue 3.0 klaar zal zijn. Het project is non-profit, hierdoor ligt de focus op het schrijven van goede software in plaats van het halen van strakke deadlines. Echter, gebruikers hebben heel erg lang moeten wachten en dit kan vervelend zijn om een planning te maken in verband met Vue 3.0. Daarom kun je hieronder een paar algemene en specifieke status updates vinden.

Het grootste gedeelte van de tijd die gestoken is in Vue 3.0 is besteed aan het ontwerpen en bouwen van een stevige kern. Toch is het nog niet mogelijk om Vue 3.0 als ‘klaar’ te bestempelen omdat het niet alleen om de kern gaat. Ook moesten de supporting libraries (Vue Router, Vuex, test utils), tools (CLI, eslint plugin, browser devtool extensions, IDE extensions) en documentatie (beide voor nieuwe en bestaande gebruikers) compatible zijn. Er is hard gewerkt aan al deze onderdelen, toch blijft het moeilijk om een accurate voorspelling van een tijdlijn te geven aangezien het veel moeite kost om al deze onderdelen bij elkaar te laten passen.

De bèta versie van Vue 3.0 is al gestart, deze is ingezet op 16 april 2020. De originele bedoeling was om Vue 3.0 te releasen in de eerste helft van 2020, dit is echter aangepast door het huidige proces. Half juli was de RC (Release Candidate) en het huidige doel is om begin augustus de officiële release van Vue 3.0 te laten plaatsvinden. Zoals eerder gezegd is dit de planning, het is nog niet zeker of dit ook daadwerkelijk gaat lukken.

Lees ook eens ons nieuwsbericht over Frontend Developer Love Conferences. Er vindt namelijk een online Conference plaats over Vue.js, hierin wordt ook veel informatie gegeven over Vue 3.0!

Nieuwste